یکشنبه 06 خرداد 1403

عضویت ورود تالار آرشیو نقشه سایت خانه بذر تبلیغات آگهی تماس با ما

خوش آمدید

به جادوی کلمات ؛ سایت سرگرمی تفریحی خوش آمدید

از خانه بذر | بانک بذرهای کمیاب دیدن فرمائید

(کل 0 توسط 0 نفر)

برابر با ماده ۴۱ قانون کار شواری عالی کار موظف است حقوق ۹۹ کارگران قانون کار را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شواری عالی کار برای تعیین حقوق کارگران قانون کار تشکیل می شود.

با توجه به نرخ بالای تورم در ایران بویژه در سال اخیر شکاف بین حقوق قانون کار و هزینه های زندگی کارگران باعث تقاضای افزایش حقوق ۹۹ با نرخ بیشتر می شوند.

کارفرمایان نیز به دلیل مشکلاتی که در بازار فروش دارند و از بالا بودن نرخ ارز و تامین مواد اولیه و هزینه های جاری گله مند هستند با پذیرش پایین بودن مزد کارگران، از عدم توانایی جمعیت کارفرمایی برای پرداخت حقوق بیشتر برای کارگران صحبت می کنند و کماکان نرخ افزایش مزد ۹۹ کمتری را پیشنهاد می دهند. پیش بینی های مختلفی برای میزان افزایش حقوق قانون کار انجام گرفته است.


حداقل حقوق ۹۹ کارگران

برابر با مصوبه مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۰شورای عالی کار حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال تعیین شد.

سایر سطوح مزدی نیز نسبت به سال ۹۸ به میزان ۱۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت روزانه ۳۰۳۳۸ریال افزایش می یابد.

به کارگرانی در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

برای تقویت مهارت محوری و افزایش رضایتمندی کارگران با سابقه، اعم از قرارداد موقت یا دائم که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد اعم از اینکه سنوات یا پایان کار خود را در پایان قراردادهای کار دریافت کرده باشند یا خیر باید پایه سنوات پرداخت شود.

همزمان با تعیین حقوق ۹۹ کارگران قانون کار مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار یا همان بن کارگری به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال باید از جانب کارفرمایان پرداخت شود.

حق مسکن کارگران در سال ۹۹ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. (باید در هیات وزیران تصویب شود)


  

جدول حقوق ۹۹ کارگران قانون کار

ردیفعنوان مبلغدرصد افزایش
۱ مزد ۹۹ قانون کار (روزانه)   ۶۱۱.۸۰۹ ۲۱
۲ حقوق ۹۹ قانون کار (ماهانه)   ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ۲۱
۳ نرخ افزایش سایر سطوح مزدی ۹۹ قانون کار   +۳۰.۳۳۸ ۱۵
۴ بن کارگری ۹۹ قانون کار   ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۰
۵ حق مسکن ۹۹ قانون کار   ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰
۶ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۹۹)   ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
۷ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۹۹)   ۳.۶۷۰.۸۵۴ ۲۱
۸ حق اولاد یا کمک عائله مندی برای ۳ فرزند (معادل ۹ روز حداقل مزد ۹۹)   ۵.۵۰۶.۲۸۱ ۲۱
۹ مزد هر ساعت کار عادی   ۸۳.۴۶۶ ۲۱
۱۰ فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹   ۱۱۶.۸۵۳ ۲۱
۱۱ فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹   ۲۹.۲۱۳ ۲۱
۱۲ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری۹۹   ۳۳.۳۸۷ ۲۱
۱۳ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹   ۲.۷۵۳.۱۴۰ ۲۱
۱۴ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹   ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
۱۵ فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹   ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۲۱
۱۶ فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹   ۴.۱۲۹.۷۱۱ ۲۱

 

مقایسه حداقل حقوق و مزایای ۹۹ با ۹۸

عنوان سال ۱۳۹۹سال ۱۳۹۸درصد افزایش
مزد   ۶۱۱.۸۰۹ ۵۰۵.۶۲۷ ۲۱
حقوق   ۱۸.۳۵۴.۲۶۰ ۱۵.۱۶۸.۸۱۰ ۲۱
پایه سنوات   ۵۸۳۳۳ ۲۳۳۳۳ ۱۵۰
بن کارگری   ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۱۱۰
حق مسکن   ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۰۰۰
حق اولاد یا کمک عائله مندی   ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۵۱۶.۸۸۱ ۲۱
مزد هر ساعت کار عادی   ۸۳.۴۶۶ ۶۸.۹۸۰ ۲۱
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۹۹   ۱۱۶.۸۵۳ ۹۶.۵۷۲ ۲۱
فوق العاده هر ساعت شب کاری ۹۹   ۲۹.۲۱۳ ۲۴.۱۴۳ ۲۱
فوق العاده هر ساعت جمعه کاری   ۳۳.۳۸۷ ۲۷.۵۹۲ ۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۹۹   ۲.۷۵۳.۱۴۰ ۲.۲۷۵.۳۲۱ ۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹   ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۵۱۶.۸۸۱ ۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۹۹   ۱.۸۳۵.۴۲۷ ۱.۵۱۶.۸۸۱ ۲۱
فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۹۹   ۴.۱۲۹.۷۱۱ ۳.۴۱۲.۹۸۲ ۲۱

 


 

محاسبه آنلاین مزایای قانون کار ۹۹

محاسبه هر یک از مزایای تبعی حقوق قانون کار ۹۹ از روابط و فرمول های مشخص شده در قانون کار تبعیت می کنند.

مطالب مشابه
را مطالعه کنید
  حقوق 99 کارگران چقدر افزایش می یابد؟!

فرمول هر یک از مزایا به صورت زیر است. البته این فرمول ها جهت آشنایی هست و نیازی به محاسبه مزایای قانون کار ۹۹ نیست.

چرا؟! چون در خدمت ویژه سایت اداره کل برای محاسبه آنلاین مزایای تبعی مزد کافی است مزد و ساعات و یا سابقه کارگر را وارد نمایید و جواب را به صورت فوری و آنلاین بگیرید.

  • فرمول محاسبه مزد هر ساعت کار : مزد روزانه تقسیم بر ۷.۳۳ (هفت و سی و سه صدم)
  • فرمول محاسبه اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۱.۴ (یک و چهاردهم) ضربدر ساعات اضافه کار
  • فرمول محاسبه جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۴ ( چهاردهم) ضربدر ساعات جمعه کاری
  • فرمول محاسبه شب کاری قانون کار : مزد ساعتی ضربدر ۰.۳۵ (سی و پنج صدم) ضربدر ساعات شب کاری
  • فرمول محاسبه سنوات سالانه : سابقه کار به سال ضربدر حقوق ماهاینه
  • فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۲.۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه کارگر
  • فرمول محاسبه عیدی و پاداش سالانه : سابقه کار به سال ضربدر دوبرابرآخرین حقوق ماهاینه
  • فرمول محاسبه سنوات ماهانه : سابقه کار به ماه ضربدر ۵ ضربدر آخرین مزد روزانه کارگر

مطالب مرتبط

نظرات ارسال شده

کد امنیتی رفرش

چطوری جون دل :)

هر موضوعی که میخواهید رو در این قسمت بنویس مانند : پروفایل , آشپزی و...

تمام حقوق مطالب سایت برای مجله جادوی کلمات محفوظ میباشد